ห้องพัก – 層雲閣グランドホテル
SOUNKAKU GRAND HOTEL
  • อาหาร
  • อาบน้ำพุร้อน
  • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • จุดชมทิวทัศน์
  • การจราจรและการเดินทาง
ค่าห้องพัก
  • แชร์  แชร์
  • การสำรองห้องพัก/สอบถามข้อมูล
    +81-1658-5-3111